Lurt å notere seg dette.......

 

Torsdag 15. august 2019          Planleggingsdag

Fredag 16. august 2019           Planleggingsdag

Fredag 15. november 2019       Planleggingsdag

Torsdag 2. januar 2020             Planleggingsdag

Fredag 22. mai 2020                Planleggingsdag