Eierstyre og samarbeidsutvalg 2018 / 2019

Eierstyret og samarbeidsutvalget

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for andelslaget, og skal være et kontrollorgan for andelslaget/ barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ foruten generalforsamlingen/ årsmøtet. Eierstyret har arbeidsgiveransvar og foretar ansettelse av daglig leder. Det øvrige personalet ansettes av eierstyret etter innstilling fra daglig leder. Eierstyret fastsetter arbeidsinstruks for styrer og det øvrige personalet.

Eierstyret består av:
- Dag Martin Romslo (Leder)
- Lenar Berby
- Malin Rognstad Hansen

Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal bestå av minst 6 medlemmer. 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter fra eierstyret og 2 representanter fra personalet. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er et valgt medlem. Samarbeidsutvalget behandler bl.a årsplanen for den pedagogiske virksomheten. Samarbeidsutvalget er underlagt eierstyret i Tuneskipet barnehage SA.

Samarbeidsutvalget består

-   Maria Storvik leder. (Balder)                                    

-    Silje Walente (Frøy).                                  

-  Malin Rognstad Hansen (eierstyret)
- Lenar Berby (eierstyret)
- Vilja Nordli (ansattes representant i Fagforbundet)
- Anne Tysild (ansattes representant Utdanningsforbundet)

FAU består av:

Frøy: Marianne Flisnes Gravnås og Silje Walente

Balder: Maria Storvik og Eline Botilsrud Andersen

Odin: Rebecca K. Pedersen og Lena Syverud