Kontakt

Besøksadresse

Tuneskipet Barnehage SA
Damveien 93
1715 YVEN

Postadresse

Tuneskipet Barnehage SA
Damveien 93
1715 YVEN

Telefon

Hovednummer:69 14 51 85
Frøy:948 28 035
Balder:948 71 130
Odin:948 25 304
Administrasjon:69 14 51 85

Daglig leder

Hege Paulsen
Tlf: 69 14 51 85
E-post: post@tuneskipet-barnehage.no