Eierstyre og samarbeidsutvalg 2018 / 2019

Eierstyret og samarbeidsutvalget

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for andelslaget, og skal være et kontrollorgan for andelslaget/ barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ foruten generalforsamlingen/ årsmøtet. Eierstyret har arbeidsgiveransvar og foretar ansettelse av daglig leder. Det øvrige personalet ansettes av eierstyret etter innstilling fra daglig leder. Eierstyret fastsetter arbeidsinstruks for styrer og det øvrige personalet.

Eierstyret består av:
- Thomas Andre`Karlsen (leder)

- Malin Rognstad Hansen (styremedlem)

- Eirik Næss (styremedlem)

- Linn Marie Kildal(vara)

- Ole- Christian Asperud (vara)

Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal bestå av minst 6 medlemmer. 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter fra eierstyret og 2 representanter fra personalet. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er et valgt medlem. Samarbeidsutvalget behandler bl.a årsplanen for den pedagogiske virksomheten. Samarbeidsutvalget er underlagt eierstyret i Tuneskipet barnehage SA.

Samarbeidsutvalget består

-   Anita Erene Hagen, leder (Frøy)                                    

-    Judith Lou (Balder).                                  

-  Malin Rognstad Hansen (eierstyret)
- Eirik Næss (eierstyret)
- Vilja Nordli (ansattes representant i Fagforbundet)
- Anne Tysild (ansattes representant Utdanningsforbundet)

FAU består av:

Frøy: Anita Erene Hagen og Silje Krogstad

Balder: Eline Botilsrud Andersen og Judith Lou

Odin:  Silje Walente og Martin Hovdum