Katteklubb

De eldste barna i barnehagen samles til "Katteklubb" 1 gang i uka. Her har vi skoleforberedende aktiviteter som språk og matematikk. Når det gjelder språk jobber vi med et metodisk opplegg som heter "Språksprell" som tar for seg områdende: Oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse.

I forhold til matematikk har vi fokus på begrepene antall, form, rom og posisjon, mønster og likheter, mål og tallbegreper. Her bruker vi bl.a mattemeisen, som metode som er en sekk full av artigheter som litermål, målebånd, stoppeklokke, timeglass og mye mer, mye mer....Vi bruker også mattesprell og Trampoline som et verktøy i arbeidet vårt.

Vi har også høytlesning i fortsettelsesbok med få illustrasjoner.