/>

Lurt å notere seg dette.......

 

Fredag 11. juni 2021                Planleggingsdag

Mandag 16. august 2021          Planleggingsdag

Onsdag 17. november 2021      Planleggingsdag

Torsdag 17. mars  2022           Planleggingsdag

Fredag 18. mars 2022              Planleggingsdag

Fredag 27. mai 2022                Planleggingsdag