PLANLEGGINGSDAGER......

Planleggingsdager i mars..

Minner om at vi har planleggingsdager torsdag 17. og fredag 18. mars. Barnehagen er stengt disse 2 dagene.