ÅRSMØTE/ GENERALFORSAMLING....

Mandag 21. mars.....

Mandag 21. mars kl. 1900 avholder vi generalforsamling her i barnehagen. Vi oppfordrer alle andelseiere til å stille. Saksliste er sendt ut til alle andelseiere.